GÖKRALLYT  6 MAJ 2017

 

  

                       

Plats:       Verona MC. vid gamla E4 söder om Ljungby.
                     Skyltat från E4:s södra infart till Ljungby.

Gps:             56.79942, 1390704


Program: Lördag mellan kl. 10.00-12.00 start av MC-rallyt med praktiska 
                     och teoretiska prov för både förare och passagerare.
                     Fika ingår under rundan. Mål vid Hermans Hedningar LMCK:s 

                     klubbstuga där aktiviteterna fortsätter med prisutdelning

                     och öppen bar.
                     Övernattning i medhavt tält. Toalett och tvättmöjligheter finnes.
                     Försäljning av mat och dryck.
 
Org:           Hermans Hedningar LMCK och MCK Röde Orm.

                     Kenth 0703450470 eller Martina Nilsson 0704713267