Styrelsen.

 

Ordförande                          Magnus Johansson Rylow           070-6060390

V. ordförande                      Tommy Johansson                        070-5320365

 

 

Sekreterare                         Anita Palm                                     073-8451939

 

Kassör                                 Karl Henriksson                           073-1416644

   

Ledamot                              Andreas Karlsson                         072-3371600

 

Suppleanter                         Bo Östebrant                                070-6443089 

 

                                             Mats Johansson                            070-5833789

 

 

E-POST TILL KLUBBEN     mck.rodeorm@hotmail.com